Mūsu ObjektiMeža tīrīšanas darbi
Drenāžas sistēma
Centralizētais kanalizācijas sistēmas pieslēgums
Caurtekas izbūve

BIO kanalizācijas izbūve SBR4 KLARBOX
Ciemata Ramberģi kanalizācijas iekārtu rekonstrukcija
Septiskās sistēmas izbūve
Septiķa un drenāžas lauka izbūve Burtniekos

Priedkalnes attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija
Plastmasas grodu sistēmas izbūve vasarnīcām
Lietus drenāžas uzbūve privātmājai
Kanalizācijas sistēmas pārbūve

Gruntsūdens pazemināšanas darbi
Gaisa padeves sistēma zivju dīķiem
Drenāžas lauks ar caurulēm
Drenāžas lauka izbūve ar tuneļiem

Bioloģisko iekārtu apkopes
Septiskās tvertnes iebūve
Bioloģisko attīrīšanas iekārtu montāža (Green Rock iekārta)
Rakšanas darbi

Notekgrāvja tīrīšana
Kanalizācijas iekārtu apkope
Drenāžas sistēmas izbūve ar GRAF tuneļiem
Drenāžas sistēmas izbūve ar caurulēm

Bioloģisko attīrīšanas iekārtu iebūve
Septiķa izbūve