SIA DDR PLUSS > Projects > Šķeldas apkures katlumāja ar nominālo jaudu 3.1MW

Sadzīves iekārtas

AGB 06/3AH

AGM mono

Ir Jautājumi? – Būs atbildes!

Mūsu uzņemuma pārstāvji sniegs detalizētas atbildes uz Jūsu Jāutājumiem.

Sākam sarunu

Šķeldas apkures katlumāja ar nominālo jaudu 3.1MW

Pilnībā automatizēta šķeldas apkures katlumāja ar  nominālo jaudu 3100kW Grobiņā.

Kurināmā padeves sistēma

Kurināmais ar autotransportu tiek padots kurināmā operatīvajā noliktavā. HGR (AGB HG-5) padeves mehānisms paredzēts biomasas (šķeldas) uzglabāšanai un padevei atbalsta sienas virzienā uz biomasas transportieru iekārtu. Atbalsta sienā ir biomasas izvades 50 cm augstumā, pa kurām biomasa, tiek nogādāta uz kurināmā šķērspadeves stūmēju, kur caur izvades kanāliem sasalušie gabali tiek sasmalcināti mazāka izmēra gabalos. Masas virzība notiek darba siju turp – atpakaļ virzes kustības rezultātā. Masas pārvietošanu nodrošina aktīvo un pasīvo spārnu konstruktīvais izveidojums un savstarpējā mijiedarbība.

Biomasa tiek virzīta uz kurināmā šķērspadeves stūmēju AGB HT-10. Transportiera iekārta paredzēta biomasas transportēšanai no kurināmā noliktavas ar hidrogrīdu līdz kurināmā padeves piltuvei starp transportieri un kurtuvi. Padeves piltuve ir aprīkota ar mitrināšanas sistēmu, lai mitrinātu ļoti sausu kurināmo. Horizontālais transportieris tiek pildīts ar biomasu, darbojoties hidrogrīdai. Biomasa ar skrāpera palīdzību tiek virzīta kurtuves virzienā. Pirmie skrāpera naži sadala iespējamos svešķermeņus (sasalušus šķeldas gabalus) nelielos gabalos, lai neveidotos nosprūšana. Sadalīšana notiek starp nažu asmeņiem un pārbires tvertnes pretplāksnēm. Otri skrāpera naži sadala atlikušos svešķermeņus un formē noteiktu kurināmā daudzumu tālākai padevei uz kurtuvi. Transportieru iekārtas darbību vada elektrovadības bloks un birstošas masas līmeņa devēji

Ūdenssildāmais katls AGB 3.1MW 06/3AV

Ūdenssildāmais katls AGB 3.1MW 06/3AV ir no tērauda loksnēm un caurulēm metināts katls ar termoizolētu ārpusi. Katls ir trīs virzienu, vertikāls, kurš aprīkots ar dūmgāzu apvedlīniju, jeb bypass sistēmu. Bypass sistēma tiek regulēta no izejošo dūmgāzu temperatūras ar rotējošu vārstu. Siltummaiņa augšpusē ir divas tehniskās durvis un dūmvada ieeja, bet apakšpusē divas tehniskās apkalpošanas durvis un dūmvada izeja. Augšējās durvis paredzētas siltummaiņa tīrīšanai, lai nodrošinātu katla ekonomisku un efektīvu darbību visā ekspluatācijas laikā, bet apakšējās paredzētas pelnu un sodrēju izvākšanai.

Katls aprīkots ar saspiestā gaisa sistēmu ar kuru tiek tīrītas katla svelmcaurules. Svelmcauruļu tīrīšana tiek veikta secīgi pa zonām ar īsiem intervāliem. Katrā katla svelmcaurulē gaiss tiek pūsts caur 5mm sprauslu. Katra zona aprīkota ar 2 collu impūlsa vārstiem (VZWE-E) ar solenoīdu. Vārstu maksimālais spiediens ir 8 bar, bet sistēmai darba spiediens 6bar. Zonu bloki ir iestrādāti katla augšējās inspekcijas durvīs. Sistēma tiek nodrošināta ar diviem virzuļu kompresoriem. Gaiss tiek uzkrāts gaisa uzkrāšanas cauruļu blokos, kuri ir ierīkoti katla stūros.

Kurtuve AGB 3.5MW-07

Kurtuve AGB 3.5MW-07 ir no tērauda loksnēm un caurulēm metināta ar mūrētu šamota kurtuvi un termoizolētu ārpusi. Kurtuve aprīkota ar diviem gaisa padeves ventilatoriem AGB GP-7.5kW un AGB GP-5.5kW, hidrauliski kustināmiem leģētā čuguna ārdiem un hidraulisko pelnu skrāperi ar antispārniem uz kurtuves pamatnes, pelnu vītnes transportieri, trim inspekcijas lūkām, dūmvada izeju, temperatūras un retinājuma devējiem. Kurtuve ir pilnībā termoizolēta un apšūta ar dekoratīvām metāla plāksnēm.

Kurtuves augšējās durvis kalpo pēcsadegšanas kameras tīrīšanai un inspekcijai, vidējās un apakšējās kurtuves situācijas papildu kontrolei un tehniskajai apkalpošanai.

Kurināmais ar šķērspadeves stūmēja palīdzību tiek padots iekšā kurtuves aizmugurējā daļā uz kustīgo ārdu rāmja, kurā tas žūst un sāk degt, ar kustīgo ārdu palīdzību tas tiek novirzīts pa visu kurtuvi. Pelni ar hidraulisko bīdītāju tiek novirzīti kurtuves priekšējā daļā, kur tie nonāk uz paralēla hidrauliskā bīdītāja un izvadīti vītnes transportierī, kur tālāk tiek novadīti pelnu konteinerā. Karstās dūmgāzes, efektīvi apskalojot katliekārtas konvektīvo daļu, nonāk uz dūmgāzu izeju.

Kurtuve ir aprīkota ar degšanas kvalitātes kontroles sistēmu. Dūmgāzu ventilatora darbība tiek kontrolēta atkarībā no retinājuma devēja rādijuma degkamerā, lambdas zonde indicē skābekļa saturu dūmgāzēs un dod signālu sekundārā gaisa padevei, kura nodrošina gaisa padevi optimālam degšanas procesam

Dūmgāzu apstrādes iekārtas

Multiciklonam AGB MC-30 ir centrbēdzes darbības princips. Dūmgāzes tiek attīrītas nelielos ciklonos, kā rezultātā smagākie piemaisījumi (pelni, sodrēji) tiek atseperēti un nobirst multiciklona lejasdaļā izvietotajā konteinerā, kur konteiners ir aprīkots ar rotējošajām dzirnaviņām, ar kuru palīdzību pelni tiek transportēti automatizēti ar vītnes transportieriem uz pelnu konteineru. Pēc dūmgāzu attīrīšanas dūmgāzes tiek iesūktas dūmgāzu ventilatora AGB DS-800 30.0 kW rotora vidusdaļā. Dūmgāzu ventilatoram AGB DS-800 30.0kW ir centrbēdzes darbības princips. Dūmgāzes tiek iesūktas rotora vidusdaļā un izpūstas augšdaļā. Izpūšot dūmgāzes nonāk dūmgāzu recirkulācijas sistēmā, kur tās tiek novadītas ar gaisa pūtes ventilatora palīdzību AGB GP-7.5kW kurtuvē, lai nodrošinātu katliekārtas labāku degšanas kontroli, samazinātu emisiju un zaudējumus, ko rada dūmgāzes. Dūmgāzēs atkaroti izplūstot caur katlu, dūmgāzu attīrītāju un dūmgāzu ventilatoru nonāk dūmenī. Dūmenis paredzēts dūmgāzu ieplūdei caur dūmejām no biomasas cietā kurināmā apkures katliem un izvadei atmosfērā.

Katls aprīkots ar saspiestā gaisa sistēmu ar kuru tiek tīrītas katla svelmcaurules. Svelmcauruļu tīrīšana tiek veikta secīgi pa zonām ar īsiem intervāliem. Katrā katla svelmcaurulē gaiss tiek pūsts caur 5mm sprauslu. Katra zona aprīkota ar 2 collu impūlsa vārstiem (VZWE-E) ar solenoīdu. Vārstu maksimālais spiediens ir 8 bar, bet sistēmai darba spiediens 6bar. Zonu bloki ir iestrādāti katla augšējās inspekcijas durvīs. Sistēma tiek nodrošināta ar diviem virzuļu kompresoriem. Gaiss tiek uzkrāts gaisa uzkrāšanas cauruļu blokos, kuri ir ierīkoti katla stūros.

Pelnu izlādes sistēma

No kurtuves pelni ar hidraulisko bīdītāju tiek novirzīti kurtuves priekšējā daļā, kur tie nonāk uz paralēla hidrauliskā bīdītāja un izvadīti no kurtuves uz vītnes transportiera.

Transportieru iekārta (vītnes transportieris AGB VT-5) paredzēta pelnu transportēšanai, kur pelni ar rotācijas kustību tiek virzīti no katliekārtas kurtuves (AGB 3.1MW-07) un dūmgāzu attīrītāja – multiciklona (AGB MC-30) uz pelnu koneineru. Transportieru iekārtas darbību vada elektrovadība.

Elektrovadības automātika

Galvenie procesi ir pilnībā automatizēti, kurus vada no galvenās vadības telpas. Uz PLC balstītā vadības sistēma nodrošina iespēju nosūtīt visu PLC informāciju uz vizualizācijas un vadības staciju. Galvenajiem procesiem ir izveidota nošķirta funkcionālo grupu vadība (un vietās kur tas nepieciešams – secības vadības), kā arī saskaņota darbības pārtraukumu vadība, lai nodrošinātu automātiskas ieslēgšanas, apturēšanas un avārijas apturēšanas nepieciešamos darba režīmus un slodzes maiņas.

Visus parastos stacijas vadības un uzraudzības uzdevumus ( ieslēgšana, apturēšana, parasta darbība un slodzes maiņas) iespējams veikt galvenajā vadības telpā uz galvenās vadības sistēmas operatora termināliem. Galvenā vadības telpa tiek aprīkota ar :

katla attālināto vadības staciju;
ugunsgrēka trauksmes paneli;
drošības paneli.

CALL ME
+
Atvzanīt
Zvanīt